Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

 

Tjänster

  • Återtag och förvaring

Återtag

Vi har resurser för alla typer av återtag under förutsättning att det finns ett äganderättsförbehåll med återtagsrätt i avtalet. Vi hjälper till med försäljning, värdering, lagerhållning av återtagen utrustning.

Transport

Vi har samarbete med transportörer och ser till att transport sker enligt kundernas önskemål.

Juridiska tjänster

Vi erbjuder juridiska tjänster inom obeståndsrätten.

Handräckning

Vi administrerar alla handlingar i handräckningsärenden, vilket bland annat innebär att våra medarbetare är på plats vid handräckningen och hanterar utrustningen.

Delgivning

Vi arbetar med olika typer av enpartsdelgivning med ambitionen om max 30 dagars handläggningstid.

Telefonhandläggning

Du får en personlig handläggare som agerar ombud, sköter all kommunikation och rekommenderar lämpliga åtgärder i varje enskilt ärende.

Konkurshjälp

Vi hämtar, flyttar och förvarar material och utrustning.

Polisanmälningar

Vi anmäler brott som begåtts i samband med leasingavtalsbrott. Vi tar hand om allt administrativt arbete och kvalitetssäkrar anmälan för vidare hantering av polis och åklagare.

Bedrägeriutredningar

Som utredare arbetar vi med enskilda och systematiserade bedrägerier, internetrelaterade bedrägerier och förskingringsbrott.