En vårhälsning från oss

I denna tid av påskfirande och återfödelse är det passande att reflektera över den
ekonomiska situationen och söka efter tecken på förnyelse och tillväxt. Trots de
utmaningar som många samhällen har mött, är det glädjande att kunna säga att
ljuset i tunneln syns allt tydligare. Det verkar som om våren inte bara bringar nya
knoppar till träden utan även till ekonomin.
Efter en period av osäkerhet och oro ser vi nu positiva indikatorer som pekar på en
gradvis återhämtning. En av dessa indikatorer är den låga räntan som har varit en
katalysator för ekonomisk stimulans. Den låga räntan har inte bara underlättat för
företag att låna pengar för expansion och investeringar, utan den har också gett
privatpersoner möjlighet att refinansiera sina lån och frigöra kapital för konsumtion
och sparande. Detta skapar en positiv cirkel av tillväxt och optimism.
Ännu ett tecken på framsteg är den kontrollerade inflationen. Trots initiala farhågor
om en möjlig prisuppgång har inflationsnivåerna hållits i schack. Detta är en
indikation på att ekonomin inte bara återhämtar sig utan också växer på ett hållbart
sätt. En sund inflation är en väsentlig ingrediens för ekonomisk stabilitet och tillväxt,
och den nuvarande nivån tyder på att vi går mot en stabilare framtid.

Läs mer om artikeln Säkerhet i fokus: Förberedelse inför pågående dödligt våld (PDV) – viktiga steg att överväga
Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt.

Säkerhet i fokus: Förberedelse inför pågående dödligt våld (PDV) – viktiga steg att överväga

Säkerhet är en angelägenhet som berör oss alla, och det är viktigt att vara förberedd och
medveten om hur man kan hantera potentiellt farliga situationer, inklusive pågående dödligt
våld (PDV). Att ta några steg för att förbereda sig och agera på rätt sätt kan göra en
avgörande skillnad i en kritisk situation.

Här är några grundläggande principer att överväga:

1. Ökad medvetenhet

Att vara medveten om din omgivning är en av de mest värdefulla
färdigheterna du kan utveckla. Det handlar om att vara uppmärksam på dina omgivningar,
människorna omkring dig och potentiella riskfyllda situationer. Detta ger dig möjlighet att
undvika farliga situationer och agera snabbt om något känns fel.

2. Skapa en plan i för en eventuell situation

Det är klokt att skapa en plan för hur du ska
agera om du hamnar i en farlig situation. Diskutera och öva denna plan med din familj och
nära vänner. Det kan innefatta hur ni ska kontakta nödtjänster, var ni ska söka skydd och hur
ni ska kommunicera med varandra om ni skiljs åt.

3. Effektiv kommunikation

Håll alltid dina nära och kära informerade om dina planer. Om
du är ute ensam, se till att någon vet var du är och när du förväntas återvända.
Mobiltelefoner och appar som delar din plats i realtid kan vara till stor hjälp. Förlita dig dock
inte för mycket på dessa då mobilnätet kommer att vara hårt belastat under en eventuell
krissituation.

4. Snabb åtkomst till nödnummer

Se till att du alltid har nödnumret till polis, ambulans och
räddningstjänst lättillgängligt i din telefon. Det är också en bra idé att skapa en lista över
nödnummer som du kan ha med dig om din telefon inte är tillgänglig.

5. Hantera sociala medier försiktigt

Var försiktig med vad du delar på sociala medier,
särskilt när det gäller din plats och dina rutiner. Var källkritisk i det du läser!

6. Samarbeta med myndigheter

Om du någonsin känner dig hotad eller oroar dig för din
säkerhet på grund av någon form av hot eller risk, tveka inte att kontakta polisen eller andra
relevanta myndigheter. De finns där för att hjälpa och skydda medborgarna.

7. Mentalt förberedande

Även om det är svårt att tänka på, kan du mentalt förbereda dig
inför eventuella farliga situationer vara en fördel. Att tänka igenom hur du skulle kunna agera
och reagera kan hjälpa dig att agera snabbt och rationellt om något skulle hända.
Genom att omfamna dessa principer och ta stegen mot medvetenhet och förberedelse, kan
vi öka våra chanser att hantera potentiellt farliga situationer på ett sätt som minimerar risk
och främjar vår egen säkerhet och trygghet.

8. Vad gör jag?

Om du skulle ha den osannolika oturen att drabbad av PDV, så ska du FLY,
SÖK SKYDD, LARMA!!

Läs mer om artikeln Konkurserna ökade 65 % i sommar – Utmaningar fortsätter att växa
Konkurserna ökade med 65 % i sommar.

Konkurserna ökade 65 % i sommar – Utmaningar fortsätter att växa

Det är med en känsla av viss oro som vi delar med oss av de senaste ekonomiska uppdateringarna. Trots de ljusa sommardagarna har utmaningarna för företag runt om i landet fortsatt att växa. I detta nyhetsbrev tar vi en närmare titt på de senaste konjunkturutvecklingarna, de trender som påverkar konkursstatistiken och dess påverkan på näringslivet.

Konkurserna fortsätter sin uppgång

De senaste månaderna har varit en prövning för företagare i olika branscher. Tyvärr har trenden av ökande konkurser fortsatt med oförminskad styrka. Under juli månad noterade vi en imponerande 65-procentig ökning av antalet konkurser jämfört med samma tidpunkt förra året. Att denna ökning sker under en månad som historiskt sett har haft lägre konkurstal (357) gör situationen ännu mer anmärkningsvärd. På årsbasis har vi nu nått den högsta nivån på 20 år, och vi kan inte bortse från det faktum att detta är den tolfte månaden i rad med en negativ trend.

De påverkande trenderna

För att förstå den oroande ökningen av konkurser är det viktigt att titta på de trender som påverkar konkursstatistiken. En faktor är den fortsatta osäkerheten på marknaden, både nationellt och globalt. Företag har ställts inför svårigheter när det gäller att förutse efterfrågan, prissättning och tillgång på råvaror. Denna osäkerhet har i sin tur påverkat deras förmåga att planera och fatta långsiktiga beslut.

En annan trend som har bidragit är den teknologiska omvälvningen. Digitaliseringens snabba framsteg har skapat nya möjligheter, men har också utmanat etablerade affärsmodeller. Företag som inte har lyckats anpassa sig till de nya digitala kraven har hamnat i en sårbar position, vilket har ökat risken för konkurser.

Inflation och räntehöjningar som osäkra faktorer

Vi kan inte heller bortse från den påverkan som ökad inflation och räntehöjningar kan ha på näringslivet. Dessa osäkerhetsfaktorer har potentialen att ytterligare försvåra företagens ekonomiska situation. Högre priser på varor och tjänster tillsammans med ökade räntor kan påverka konsumenternas köpkraft och företagens kostnader negativt. Detta sätter extra press på företagens resultat och kan bidra till den pågående trenden av ökande konkurser.

En framtid med osäkerhet

Medan vi njuter av de sista sommardagarna, är vi också medvetna om att utmaningarna som näringslivet står inför inte kommer att försvinna över natten. Den oroande trenden med ökande konkurser signalerar att det kommer vara en lång väg fram tills vi ser en förbättring. Vår analys indikerar att denna trend kommer att fortsätta så länge vi befinner oss i en lågkonjunktur. Vi närmar oss hösten och vintern med en viss försiktighet, med medvetenhet om att dessa månader kan innebära ytterligare prövningar för många företagare.

Vi håller ihop

I dessa tider av utmaningar är det viktigt att komma ihåg att vi alla står tillsammans. Företagare, entreprenörer och arbetskraft – vi är en del av samma gemenskap och vi kommer att fortsätta stödja varandra genom dessa tuffa tider. Genom innovation, uthållighet och samarbete kan vi övervinna de hinder som ligger framför oss.

Tack för att ni fortsätter att vara en del av vår gemenskap och tar er tid att läsa vårt nyhetsbrev. Tillsammans stärker vi näringslivet och blickar mot en mer positiv framtid.

Läs mer om artikeln Hur vi jobbar med återtag
Återtag är en avgörande del av lån och finansieringsprocesser.

Hur vi jobbar med återtag

Att säkerställa återbetalning

Återtag är en avgörande del av lån och finansieringsprocesser. Oavsett om det handlar om en bil, en båt eller någon annan form av egendom, är processen för återtag ett viktigt verktyg som finansinstitut och andra lån- och leasingföretag kan använda när kunder inte lyckas uppfylla sina åtaganden att betala tillbaka deras lån. I denna artikel ska vi titta på vad processen innebär, hur Stockholms Exekutionsservice jobbar och hur ett återtag hanteras professionellt.

Vad är återtag?

Återtag sker när en kund som leasat en bil, lånat pengar eller på ett annat sett blivit betalningsskyldig till ett finansinstitut och plötsligt slutar betala. När detta inträffar kan finansinstitut besluta att ”ta tillbaka” föremålet i fråga för att återta det de lånat ut. Detta är oftast en sista utväg efter att ha försökt olika alternativ för att få kunden att betala, till exempel kontaktförsök och påminnelser, inkasso och Kronofogden. Det är här Stockholms Exekutionsservice kommer in i bilden.

Processen för återtag

Återtagets process börjar med att företaget lämnar över ärendet till oss. Vi får då en fullmakt som visar att vi har rätten att ta tillbaka objektet, och en kundreskontra som visar hur mycket kunden ligger efter med betalningen.

Stockholms Exekutionsservice utför sedan grundliga en bakgrundskontroller på det skuldsatta företaget eller individen. Dessa kontroller inkluderar att kolla upp ekonomiska uppgifter, såsom om de har betalat sina skatter och om de har andra skulder till exempel fordonsrelaterade. Detta görs för att få en aktuell lägesbild över ärendet.

Om vi inte kan få kontakt med personen via telefon, e-post eller SMS, besöker vi de adresser vi har fått fram. Om kunden inte är hemma, lämnar vi en notering och fortsätter försöka få kontakt.

Från återtag till lösningsplan

När vi får kontakt med med den skuldsatta personen/företagaren, kommer vi att diskutera situationen och försöka hitta en lösning. Det kan innebära att sätta upp en ny betalningsplan, eller i vissa fall, fortsätta med återtaget. Om personen/företaget inte kan eller vill betala, bokar vi en tid för att hämta objektet.

Det är viktigt att notera att hela processen för återtag är noggrant dokumenterad. Stockholms Exekutionsservice skickar rapporter till våra kunder om varje besök och alla åtgärder som vidtagits. Detta ger våra kunder en tydlig bild av situationen och säkerställer att

finansinstitutets intresse blir tillvaratagna och att adekvata åtgärder vidtas i varje ärende. Vi ser även till att den berörda skuldsatta personen/företagaren får ett korrekt bemötande i en utsatt situation.

Läs mer om artikeln STEX lämnar inget åt slumpen
STEX Utredare tjänstekort

STEX lämnar inget åt slumpen

Bedragaren vill åt pengar och information. Stockholms Exekutionsservice hjälper företag med risk- och sårbarhetsanalyser samt bakgrundskontroller. Företaget har en av branschens mest erfarna utredare.

Bedrägerier mot företag och organisationer har aldrig varit så omfattande som idag. Vet ni som företag vem ni anställer eller tar in som konsult? Vet ni vilka ni gör affärer med? Många är duktiga på den externa säkerheten, men betydligt sämre på den interna. I samband med sviktande bakgrundskontroller blir infiltratörer allt vanligare.

      – Det gäller att stoppa dem i tid, innan företaget lider ekonomisk skada, säger Margaretha, VD på Stockholms Exekutionsservice.

Stockholms Exekutionsservice hjälper företag med risk- och sårbarhetsanalyser samt bakgrundskontroller. Gäller det återtag har de en av branschens bredaste kompetenser. De har jobbat med obeståndsrätt, återtag och bedrägeriutredningar sedan 90-talet. VD Margaretha är jurist i grunden. Hon har lång erfarenhet från obeståndsvärlden och har jobbat inom bank, kronofogden och inkassobolag.

      – Vad händer när banker eller finansbolag inte får betalt för sin bil, maskin eller andra varor som har leasats eller köpts på kredit? Avtalet sägs upp och objekten ska återlämnas till kreditgivaren. Vi åker ut på spaningsuppdrag åt försäkringsbolag som misstänker bedrägeri, kontaktas av banker och finansbolag som vill återta bilar eller andra typer av maskiner, säger Margaretha.

Utredarna Anna och Andreas har sammantaget fyrtio års erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsbranschen. Anna föreläser om säkerhet, bakgrundskontroller och pågående dödligt våld – även kallat PDV.

      – Det kan hända att personen har genomgått en skilsmässa eller drabbats av dödsfall, alternativt att företaget har gått i konkurs. Man kan helt enkelt inte betala. Banker och finansbolag brukar vara schyssta och ge personen en möjlighet att betala ikapp, men det är inte någon självklarhet och varje fall bedöms enskilt efter omständigheterna, säger utredaren Anna.

Branschen, berättar utredaren Andreas, är mycket tuffare idag. Från att tidigare ha handlat mer om begränsade möjligheter till återbetalning, till att röra organiserad brottslighet och kriminell infiltration. För några år sedan utgjorde komplicerade ärenden 20 procent och resterande var enklare, idag är det tvärtom. Andreas har mångårig erfarenhet från Försvarsmakten och säkerhetsbranschen med särskild inriktning på personskydd.

      – Det krävs mer av oss som jobbar inom branschen. Vi måste kunna läsa av människor, ha fingertoppskänsla, fördjupa oss mer i ärendena och vara beredda på att vad som helst kan hända när vi åker ut för en personlig kontakt. Många gånger åker vi ut flera gånger, till olika adresser. Det är många som är folkbokförda på en adress men som inte bor där trots att det är lag på detta sedan 1 juli 2018, säger Andreas.

      – Vi måste vända på varenda sten. Ibland hamnar vi utomlands eller möter personer från grovt kriminella organisationer. Som en seriös part till våra kunder, går det inte längre att sitta bakom en telefon eller en skärm och hoppas på att pengarna ska komma in, säger Anna.

Antalet större och dyrare maskiner som försvinner ökar. Vid en fjärdedel av alla konkurser kan det finnas en misstanke om bedrägeri bakom. Stockholms Exekutionsservice har löpande kontakt och samarbete med polis, såväl nationellt som internationellt.

      – Företag bör bli mer medvetna om riskerna med att låta fel människor ta del av deras interna information. Låt oss komma in innan något händer. Finns det varningstecken – hittar vi dem, säger utredaren Andreas.