Integritetspolicy

Stockholms exekutionsservice är övertygade om att du har en grundläggande rätt till din integritet på nätet, och vi jobbar ständigt för att skydda din säkerhet online.

Stockholms exekutionsservice (org nr: 556885-8863) har en grundläggande skyldighet, enligt GDPR, att hålla dina personuppgifter säkra så att du kan känna dig trygg när du kontaktar oss och besöker vår hemsida. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När Stockholms exekutionsservice samlar in personuppgifter, oavsett kanal, är det vår skyldighet att se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt. I många fall, som exempelvis när du skickar in ett formulär via vår hemsida görs det direkt av Stockholms exekutionsservice. Dina uppgifter kan däremot i vissa fall samlas in på uppdrag av Stockholms exekutionsservice av en tredje part som har anlitats av Stockholms exekutionsservice. När dina uppgifter samlas in av en tredje part är de juridiskt skyldiga att endast behandla dina uppgifter enligt GDPR och de andra dataskyddslagarna.

Frågeformulär

I formuläret kommer Stockholms exekutionsservice be om ert namn, kontaktuppgifter och e-postadress för att kunna kontakta er. Ibland kan vi efterfråga ytterligare information efteråt som kan vara till hjälp för att hålla vår kommunikation relevant för just er.

Hur vi behandlar dina uppgifter

Stockholms exekutionsservice kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till någon annan organisation eller någon annan tredje part. Stockholms exekutionsservice kommer heller aldrig dela eller byta dina uppgifter med en annan organisation eller annan tredje part om vi inte tydligt har understrukit det.

Om du har några särskilda frågor om hur Stockholms exekutionsservice behandlar dina uppgifter som inte har besvarats i den integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@exekutionsservice.se, ringa på +46 (0)8-120 051 90 eller skicka brev till oss på följande adress: Box 90334, 120 25 Stockholm, Sverige.

Genom att lämna dina uppgifter till Stockholms exekutionsservice accepterar du härmed denna integritetspolicy och ger Stockholms exekutionsservice rätt att samla, lagra och behandla dina uppgifter på de sätt som förklarats.

Vi respekterar våra besökares integritet, och inser behovet av skydd och hantering av dina personliga uppgifter. När vi samlar in och använder dina personliga uppgifter hanterar vi dessa i enlighet med dataskyddslagarna.

Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. och inkluderar även onlineidentifierare och platsuppgifter såsom IP-adresser och mobilenhets-ID.

En personuppgiftsansvarig bestämmer varför personuppgifter lagras och hur de ska användas och behandlas.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras vanligtvis inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagringsperioder

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivits ovan, såvida vi inte är skyldiga att behålla dina personuppgifter längre för att följa lagen och andra regleringskrav.

Om du har visat intresse för att investera i Stockholms exekutionsservice behåller vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skriva till oss genom att använda kontaktuppgifterna ovan och/eller meddela:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller genom att maila datainspektionen@datainspektionen.se.

Dina rättigheter

Du har särskilda rättigheter enligt dataskyddslagarna som inkluderar följande.

  • Rättigheten att få tillgång till personuppgifterna som har samlats in om dig genom att göra en begäran om registreringstillgång i enlighet med dataskyddslagarna. Vi kan debitera en rimlig summa när en begäran anses vara ogrundad eller orimlig.
  • Rättigheten att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
  • Rättigheten att få dina personuppgifter raderade under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna.
  • Rättigheten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter i enlighet med dataskyddslagarna
  • Rättigheten att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller andra syften som är av legitimt intresse för oss.
  • Rättigheten att be oss att inte ta automatiserad beslutstagning; och
    där du har gett samtycke, att begära att få dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Det finns några undantag för rättigheterna ovan som tillåts under dataskyddslagstiftningen.

Vänligen notera att om du utövar dina rättigheter att rätta eller radera dina personuppgifter kan vi kanske inte ge dig full service.

Cookies

Webbplatsen använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen har cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

Cookies är små filer som laddas ner på din dator (eller din mobiltelefon) från webbsidor som du besöker. Cookies innehåller information som låter webbsidor komma ihåg om du har använt webbsidan förut.

Vi använder cookies för att skapa den bästa upplevelsen för dig när du besöker vår sida. Vissa cookies tillåter oss att bättre förstå hur besökare interagerar med vår webbsida – vi använder verktyget Google Analytics så att vi kan förbättra användarupplevelsen. Läs mer om hur Google hanterar dina uppgifter här: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics hjälper oss förstå mer om våra besökares specifika beteende, demografi, och intresseuppgifter. Det hjälper oss förstå hur besökare interagerar med vår webbplats (t. ex. besökta sidor) för att förbättra besökarnas erfarenhet, effektiviteten på denna plattform och våra kommunikationsstrategier.


Alla webbläsare låter dig kontrollera vilka cookies du accepterar och vilka du vill radera. Du hittar oftast dessa inställningar under ”förinställningar” eller ”verktyg” i din webbläsare. För mer information om cookies, vänligen besök http://www.allaboutcookies.org/.

Stockholms Exekutionsservice is an international organization that works with repossessions and legal services in the field of insolvency law. The company has a long experience in the industry and a good network of contacts that speed up the process and reduce the handling time.