Tjänster

Se vårt utbud av tjänster.

Söker du andra tjänster, eller vill fråga om något, tveka inte att kontakta oss.

Återtag

Vi har resurser för återtag av alla typer av fordon och annat lösöre såsom maskiner, båtar, husvagnar
mm.

Bedrägeriutredningar

Som utredare arbetar vi med enskilda och systematiserade bedrägerier, internrelaterade bedrägerier
och förskingringsbrott.

Bakgrundskontroller

Vi levererar oberoende bakgrundskontroller för att skapa största möjliga trygghet vid viktiga beslut. Du får konsultation, vägledning och ett beslutsunderlag när du anställer eller knyter nya affärsrelationer.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Här görs en bedömning av företaget hur stor risk att något oförutsett händer samt hur sårbar du och din verksamhet är. Bedömningen kan ligga till grund för företagets policy och anpassas och implementeras för din verksamhet.

Juridiska tjänster

Juridisk rådgivning företrädesvis inom obeståndsrätten men även tvistemålslösning och förhandling.

Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar tillhandahållna inom D-HLR, PDV, juridik mm.

Kontakt

Söker du andra tjänster, eller vill fråga om något, tveka inte att kontakta oss.