Ärendehantering

Välkommen att logga in i vårt unika ärendehanteringssystem.

Här lägger du upp dina nya ärenden och får fram aktuell status för de ärenden som är pågående.

Är du inte kund hos oss, vänligen kontakta oss för mer information.

Klicka här för att logga in i vårt ärendehanteringssystem. Här får ni kontinuerlig information och uppdatering om era pågående ärenden.

Är du en ny kund? 

Kontakta oss för inloggningsuppgifter!

Stockholms Exekutionsservice är en internationell organisation som arbetar med med återtag och juridiska tjänster inom obeståndsrätten. Bolaget har en lång erfarenhet i branschen och ett bra kontaktnät till förfogande som påskyndar ärendets gång och förkortar hanteringstiden.