Välkommen till Stockholms Exekutionsservice

VET DU VEM DU GÖR AFFÄRER MED?
VET DU VEM DU ANSTÄLLER?
Vi tar reda på det.

Juridik・Säkerhet・Utredningar・Återtag

Underskrift

Vad gör vi?

Stockholms Exekutionsservice arbetar med återtag, bakgrundskontroller, interna utredningar samt risk- och sårbarhetsanalyser. Skräddarsydda säkerhetslösningar och juridisk rådgivning.

En gedigen erfarenhet i branschen
Ett omfattande kontaktnät
Den juridiska kompetens som krävs
Ett högt säkerhetstänk

Följ pågående ärenden

Logga in i vårt unika ärendehanteringssystem.

Här lägger du upp dina nya ärenden och får fram aktuell status för de ärenden som är pågående.

STEX Utredare

Uppdragsgivare & Samarbetspartners

Vi arbetar målmedvetet för att ge er ett bra bemötande och hjälper er att hitta en lösning på ert problem. 

Kontakta oss

Stockholms Exekutionsservice AB

Box 90334

120 25 Stockholm

Vi samlar in information från olika tillgängliga källor och ger dig ett beslutsunderlag utan förutfattade meningar.

En bakgrundskontroll kan vara avgörande för att undvika oönskade händelser och ökade kostnader i företaget.

Snödroppar

En vårhälsning från oss

I denna tid av påskfirande och återfödelse är det passande att reflektera över denekonomiska situationen och söka efter tecken på förnyelse och tillväxt. Trots deutmaningar

Läs mer »