Läs mer om artikeln Hur vi jobbar med återtag
Återtag är en avgörande del av lån och finansieringsprocesser.

Hur vi jobbar med återtag

Att säkerställa återbetalning

Återtag är en avgörande del av lån och finansieringsprocesser. Oavsett om det handlar om en bil, en båt eller någon annan form av egendom, är processen för återtag ett viktigt verktyg som finansinstitut och andra lån- och leasingföretag kan använda när kunder inte lyckas uppfylla sina åtaganden att betala tillbaka deras lån. I denna artikel ska vi titta på vad processen innebär, hur Stockholms Exekutionsservice jobbar och hur ett återtag hanteras professionellt.

Vad är återtag?

Återtag sker när en kund som leasat en bil, lånat pengar eller på ett annat sett blivit betalningsskyldig till ett finansinstitut och plötsligt slutar betala. När detta inträffar kan finansinstitut besluta att ”ta tillbaka” föremålet i fråga för att återta det de lånat ut. Detta är oftast en sista utväg efter att ha försökt olika alternativ för att få kunden att betala, till exempel kontaktförsök och påminnelser, inkasso och Kronofogden. Det är här Stockholms Exekutionsservice kommer in i bilden.

Processen för återtag

Återtagets process börjar med att företaget lämnar över ärendet till oss. Vi får då en fullmakt som visar att vi har rätten att ta tillbaka objektet, och en kundreskontra som visar hur mycket kunden ligger efter med betalningen.

Stockholms Exekutionsservice utför sedan grundliga en bakgrundskontroller på det skuldsatta företaget eller individen. Dessa kontroller inkluderar att kolla upp ekonomiska uppgifter, såsom om de har betalat sina skatter och om de har andra skulder till exempel fordonsrelaterade. Detta görs för att få en aktuell lägesbild över ärendet.

Om vi inte kan få kontakt med personen via telefon, e-post eller SMS, besöker vi de adresser vi har fått fram. Om kunden inte är hemma, lämnar vi en notering och fortsätter försöka få kontakt.

Från återtag till lösningsplan

När vi får kontakt med med den skuldsatta personen/företagaren, kommer vi att diskutera situationen och försöka hitta en lösning. Det kan innebära att sätta upp en ny betalningsplan, eller i vissa fall, fortsätta med återtaget. Om personen/företaget inte kan eller vill betala, bokar vi en tid för att hämta objektet.

Det är viktigt att notera att hela processen för återtag är noggrant dokumenterad. Stockholms Exekutionsservice skickar rapporter till våra kunder om varje besök och alla åtgärder som vidtagits. Detta ger våra kunder en tydlig bild av situationen och säkerställer att

finansinstitutets intresse blir tillvaratagna och att adekvata åtgärder vidtas i varje ärende. Vi ser även till att den berörda skuldsatta personen/företagaren får ett korrekt bemötande i en utsatt situation.