En vårhälsning från oss

I denna tid av påskfirande och återfödelse är det passande att reflektera över den
ekonomiska situationen och söka efter tecken på förnyelse och tillväxt. Trots de
utmaningar som många samhällen har mött, är det glädjande att kunna säga att
ljuset i tunneln syns allt tydligare. Det verkar som om våren inte bara bringar nya
knoppar till träden utan även till ekonomin.
Efter en period av osäkerhet och oro ser vi nu positiva indikatorer som pekar på en
gradvis återhämtning. En av dessa indikatorer är den låga räntan som har varit en
katalysator för ekonomisk stimulans. Den låga räntan har inte bara underlättat för
företag att låna pengar för expansion och investeringar, utan den har också gett
privatpersoner möjlighet att refinansiera sina lån och frigöra kapital för konsumtion
och sparande. Detta skapar en positiv cirkel av tillväxt och optimism.
Ännu ett tecken på framsteg är den kontrollerade inflationen. Trots initiala farhågor
om en möjlig prisuppgång har inflationsnivåerna hållits i schack. Detta är en
indikation på att ekonomin inte bara återhämtar sig utan också växer på ett hållbart
sätt. En sund inflation är en väsentlig ingrediens för ekonomisk stabilitet och tillväxt,
och den nuvarande nivån tyder på att vi går mot en stabilare framtid.

Läs mer om artikeln Hur vi jobbar med återtag
Återtag är en avgörande del av lån och finansieringsprocesser.

Hur vi jobbar med återtag

Att säkerställa återbetalning

Återtag är en avgörande del av lån och finansieringsprocesser. Oavsett om det handlar om en bil, en båt eller någon annan form av egendom, är processen för återtag ett viktigt verktyg som finansinstitut och andra lån- och leasingföretag kan använda när kunder inte lyckas uppfylla sina åtaganden att betala tillbaka deras lån. I denna artikel ska vi titta på vad processen innebär, hur Stockholms Exekutionsservice jobbar och hur ett återtag hanteras professionellt.

Vad är återtag?

Återtag sker när en kund som leasat en bil, lånat pengar eller på ett annat sett blivit betalningsskyldig till ett finansinstitut och plötsligt slutar betala. När detta inträffar kan finansinstitut besluta att ”ta tillbaka” föremålet i fråga för att återta det de lånat ut. Detta är oftast en sista utväg efter att ha försökt olika alternativ för att få kunden att betala, till exempel kontaktförsök och påminnelser, inkasso och Kronofogden. Det är här Stockholms Exekutionsservice kommer in i bilden.

Processen för återtag

Återtagets process börjar med att företaget lämnar över ärendet till oss. Vi får då en fullmakt som visar att vi har rätten att ta tillbaka objektet, och en kundreskontra som visar hur mycket kunden ligger efter med betalningen.

Stockholms Exekutionsservice utför sedan grundliga en bakgrundskontroller på det skuldsatta företaget eller individen. Dessa kontroller inkluderar att kolla upp ekonomiska uppgifter, såsom om de har betalat sina skatter och om de har andra skulder till exempel fordonsrelaterade. Detta görs för att få en aktuell lägesbild över ärendet.

Om vi inte kan få kontakt med personen via telefon, e-post eller SMS, besöker vi de adresser vi har fått fram. Om kunden inte är hemma, lämnar vi en notering och fortsätter försöka få kontakt.

Från återtag till lösningsplan

När vi får kontakt med med den skuldsatta personen/företagaren, kommer vi att diskutera situationen och försöka hitta en lösning. Det kan innebära att sätta upp en ny betalningsplan, eller i vissa fall, fortsätta med återtaget. Om personen/företaget inte kan eller vill betala, bokar vi en tid för att hämta objektet.

Det är viktigt att notera att hela processen för återtag är noggrant dokumenterad. Stockholms Exekutionsservice skickar rapporter till våra kunder om varje besök och alla åtgärder som vidtagits. Detta ger våra kunder en tydlig bild av situationen och säkerställer att

finansinstitutets intresse blir tillvaratagna och att adekvata åtgärder vidtas i varje ärende. Vi ser även till att den berörda skuldsatta personen/företagaren får ett korrekt bemötande i en utsatt situation.

Läs mer om artikeln STEX lämnar inget åt slumpen
STEX Utredare tjänstekort

STEX lämnar inget åt slumpen

Bedragaren vill åt pengar och information. Stockholms Exekutionsservice hjälper företag med risk- och sårbarhetsanalyser samt bakgrundskontroller. Företaget har en av branschens mest erfarna utredare.

Bedrägerier mot företag och organisationer har aldrig varit så omfattande som idag. Vet ni som företag vem ni anställer eller tar in som konsult? Vet ni vilka ni gör affärer med? Många är duktiga på den externa säkerheten, men betydligt sämre på den interna. I samband med sviktande bakgrundskontroller blir infiltratörer allt vanligare.

      – Det gäller att stoppa dem i tid, innan företaget lider ekonomisk skada, säger Margaretha, VD på Stockholms Exekutionsservice.

Stockholms Exekutionsservice hjälper företag med risk- och sårbarhetsanalyser samt bakgrundskontroller. Gäller det återtag har de en av branschens bredaste kompetenser. De har jobbat med obeståndsrätt, återtag och bedrägeriutredningar sedan 90-talet. VD Margaretha är jurist i grunden. Hon har lång erfarenhet från obeståndsvärlden och har jobbat inom bank, kronofogden och inkassobolag.

      – Vad händer när banker eller finansbolag inte får betalt för sin bil, maskin eller andra varor som har leasats eller köpts på kredit? Avtalet sägs upp och objekten ska återlämnas till kreditgivaren. Vi åker ut på spaningsuppdrag åt försäkringsbolag som misstänker bedrägeri, kontaktas av banker och finansbolag som vill återta bilar eller andra typer av maskiner, säger Margaretha.

Utredarna Anna och Andreas har sammantaget fyrtio års erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsbranschen. Anna föreläser om säkerhet, bakgrundskontroller och pågående dödligt våld – även kallat PDV.

      – Det kan hända att personen har genomgått en skilsmässa eller drabbats av dödsfall, alternativt att företaget har gått i konkurs. Man kan helt enkelt inte betala. Banker och finansbolag brukar vara schyssta och ge personen en möjlighet att betala ikapp, men det är inte någon självklarhet och varje fall bedöms enskilt efter omständigheterna, säger utredaren Anna.

Branschen, berättar utredaren Andreas, är mycket tuffare idag. Från att tidigare ha handlat mer om begränsade möjligheter till återbetalning, till att röra organiserad brottslighet och kriminell infiltration. För några år sedan utgjorde komplicerade ärenden 20 procent och resterande var enklare, idag är det tvärtom. Andreas har mångårig erfarenhet från Försvarsmakten och säkerhetsbranschen med särskild inriktning på personskydd.

      – Det krävs mer av oss som jobbar inom branschen. Vi måste kunna läsa av människor, ha fingertoppskänsla, fördjupa oss mer i ärendena och vara beredda på att vad som helst kan hända när vi åker ut för en personlig kontakt. Många gånger åker vi ut flera gånger, till olika adresser. Det är många som är folkbokförda på en adress men som inte bor där trots att det är lag på detta sedan 1 juli 2018, säger Andreas.

      – Vi måste vända på varenda sten. Ibland hamnar vi utomlands eller möter personer från grovt kriminella organisationer. Som en seriös part till våra kunder, går det inte längre att sitta bakom en telefon eller en skärm och hoppas på att pengarna ska komma in, säger Anna.

Antalet större och dyrare maskiner som försvinner ökar. Vid en fjärdedel av alla konkurser kan det finnas en misstanke om bedrägeri bakom. Stockholms Exekutionsservice har löpande kontakt och samarbete med polis, såväl nationellt som internationellt.

      – Företag bör bli mer medvetna om riskerna med att låta fel människor ta del av deras interna information. Låt oss komma in innan något händer. Finns det varningstecken – hittar vi dem, säger utredaren Andreas.