Läs mer om artikeln Säkerhet i fokus: Förberedelse inför pågående dödligt våld (PDV) – viktiga steg att överväga
Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt.

Säkerhet i fokus: Förberedelse inför pågående dödligt våld (PDV) – viktiga steg att överväga

Säkerhet är en angelägenhet som berör oss alla, och det är viktigt att vara förberedd och
medveten om hur man kan hantera potentiellt farliga situationer, inklusive pågående dödligt
våld (PDV). Att ta några steg för att förbereda sig och agera på rätt sätt kan göra en
avgörande skillnad i en kritisk situation.

Här är några grundläggande principer att överväga:

1. Ökad medvetenhet

Att vara medveten om din omgivning är en av de mest värdefulla
färdigheterna du kan utveckla. Det handlar om att vara uppmärksam på dina omgivningar,
människorna omkring dig och potentiella riskfyllda situationer. Detta ger dig möjlighet att
undvika farliga situationer och agera snabbt om något känns fel.

2. Skapa en plan i för en eventuell situation

Det är klokt att skapa en plan för hur du ska
agera om du hamnar i en farlig situation. Diskutera och öva denna plan med din familj och
nära vänner. Det kan innefatta hur ni ska kontakta nödtjänster, var ni ska söka skydd och hur
ni ska kommunicera med varandra om ni skiljs åt.

3. Effektiv kommunikation

Håll alltid dina nära och kära informerade om dina planer. Om
du är ute ensam, se till att någon vet var du är och när du förväntas återvända.
Mobiltelefoner och appar som delar din plats i realtid kan vara till stor hjälp. Förlita dig dock
inte för mycket på dessa då mobilnätet kommer att vara hårt belastat under en eventuell
krissituation.

4. Snabb åtkomst till nödnummer

Se till att du alltid har nödnumret till polis, ambulans och
räddningstjänst lättillgängligt i din telefon. Det är också en bra idé att skapa en lista över
nödnummer som du kan ha med dig om din telefon inte är tillgänglig.

5. Hantera sociala medier försiktigt

Var försiktig med vad du delar på sociala medier,
särskilt när det gäller din plats och dina rutiner. Var källkritisk i det du läser!

6. Samarbeta med myndigheter

Om du någonsin känner dig hotad eller oroar dig för din
säkerhet på grund av någon form av hot eller risk, tveka inte att kontakta polisen eller andra
relevanta myndigheter. De finns där för att hjälpa och skydda medborgarna.

7. Mentalt förberedande

Även om det är svårt att tänka på, kan du mentalt förbereda dig
inför eventuella farliga situationer vara en fördel. Att tänka igenom hur du skulle kunna agera
och reagera kan hjälpa dig att agera snabbt och rationellt om något skulle hända.
Genom att omfamna dessa principer och ta stegen mot medvetenhet och förberedelse, kan
vi öka våra chanser att hantera potentiellt farliga situationer på ett sätt som minimerar risk
och främjar vår egen säkerhet och trygghet.

8. Vad gör jag?

Om du skulle ha den osannolika oturen att drabbad av PDV, så ska du FLY,
SÖK SKYDD, LARMA!!